Can not execute query SELECT MAX(hit) AS num FROM tblmclass WHERE (date_count='2024-05-30') E-Learning
Off Telex VNI
HÌNH ẢNH THÚ VỊ


Những hình ảnh thú vị 

Đã thử sưu tầm những hình ảnh có liên quan đến nước Nhật.
Điện thoại công cộng của Nhật
Những món ăn của Nhật
Động vật
Và những hình ảnh khác

Những món ăn của Nhật
Tại cửa tiệm bán sushi…. Nào ! Xin lỗi đã để mọi người phải đợi !

Nào ! Xin lỗi đã để mọi người phải đợi !
Nào ! Xin lỗi đã để mọi người phải đợi !
Nào ! Xin lỗi đã để mọi người phải đợi !
Ăn nhiều quá nhỉ !
Cơm hộp trông có vẻ ngon quá nhỉ !
Món này có thể ăn được !
 
ĐĂNG NHẬP
 Tài khoản :
 Mật khẩu :
 Language :
   
  Quên mật khẩu

TIẾNG NHẬT TRONG TUẦN

 
目的に合わせて、さまざまな学習ステップが用意されています。
 
 
 

Địa chỉ: Office Spot, Lầu 3, 79C Điện Biên Phủ, Q.1
Email: el@surf.co.jp   -   Wesite: http://el.surf.co.jp
Copyright © 2007 NetSurf. All rights reserved.