Can not execute query SELECT MAX(hit) AS num FROM tblmclass WHERE (date_count='2024-07-21') E-Learning
Off Telex VNI
KỲ THI NĂNG LỰC
 

Giới thiệu về Kỳ thi Năng lực tiếng Nhật 
Ngày nay, ở nhiều nước trên thế giới số người học tiếng Nhật tăng lên một cách nhanh chóng. Những người học tiếng nhật ngày càng có nhiều cơ hội để sử dụng trình độ tiếng nhật mà mình đã học trong mọi lĩnh vực.
Chính vì vậy, học viên mong muốn có một chứng chỉ để đánh giá một cách khách quan năng lực tiếng nhật mà họ đã được học.
Để đáp ứng nguyện vọng đó, từ năm 1984 [Kỳ thi năng lực tiếng Nhật] bắt đầu được tổ chức.

Mục đích thực hiện:
Hàng năm vào ngày chủ nhật đầu tiên của tháng 12 , Kỳ thi năng lực tiếng nhật được tổ chức trên khắp nước nhật ,thậm chí ở nước ngoài .
Kỳ thi được tổ chức với mục đích đánh giá, chứng nhận năng lực tiếng nhật dành cho những người sử dụng tiếng nhật là ngôn ngữ thứ hai
Đơn vị tổ chức tại Nhật là Hiệp hội Hỗ trợ Giáo dục Quốc tế Nhật bản. Đơn vị tổ chức ở nước ngoài là Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật bản

Thông báo kỳ thi 2007
Thời gian kỳ thi
Ngày 2 tháng 12 năm 2007(Chủ Nhật)

Việt Nam
Hà Nội
Trường đại học Hà Nội ( Đ/c: km9, Nguyễn Trãi, Q.Thanh Xuân ,Hà Nội, Việt Nam. (844)
8545796
(84-4)
8544550
Hồ Chí Minh  

Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn TP Hồ Chí Minh.

(84-8)
822-2550
(84-8)
822-1903

Nội dung của kỳ thi:

Kỳ thi năng lực tiếng Nhật được chia thành 4 cấp độ (cấp độ 1- 1kyu, cấp độ 2 - 2 kyu, cấp độ 3 - 3 kyu, cấp độ 4 - 4 kyu ), bạn có thể dự thi cấp độ phù hợp với năng lực của mình.
Mỗi bài thi gồm 3 phần: Viết-từ vựng, Nghe, Đọc hiểu-ngữ pháp.
Cấu trúc bài thi và tiêu chuẩn đánh giá như sau:
Cấp độ
Cấu trúc bài thi Tiêu chuẩn đánh giá
Môn thi
Thời gian
Điểm
1 kyu
(cấp độ 1
)

-Viết-từ vựng
-Nghe
-Đọc hiểu-Ngữ pháp
Tổng

45 phút
45 phút
90 phút

180 phút


100
100
200

400

Đây là cấp độ cao nhất trong Tiếng Nhật.Trình độ này dành cho người có năng lực tiếng nhật tổng hợp, đáp ứng được khả năng giao tiếp tốt bằng tiếng nhật trong cuộc sống (đã học khoảng 900 tiết tiếng Nhật). Nắm được Ngữ pháp trình độ cao cấp, biết khoảng 2000 Chữ Hán, 10.000 từ vựng,
2 kyu
(cấp độ 2)

-Viết-từ vựng
-Nghe
-Đọc hiểu-Ngữ pháp
Tổng

35 phút
40 phút
70 phút

145 phút


100
100
200

400

Trình độ này dành cho người có khả năng đọc, viết, có thể giao tiếp thông thường (học khoảng 600 tiết tiếng Nhật, đã học xong khoá tiếng Nhật trung cấp). Nắm được Ngữ pháp trình độ khá cao, biết khoảng 1000 Chữ Hán, 6.000 từ vựng,
3 kyu
(cấp độ 3)

-Viết-từ vựng
-Nghe
-Đọc hiểu-Ngữ pháp
Tổng

35 phút
35 phút
70 phút

140 phút


100
100
200

400

Trình độ này dành cho người có khả năng đọc, viết những đoạn văn đơn giản, có thể giao tiếp được trong cuộc sống (học khoảng 300 tiết tiếng Nhật, đã học xong khoá tiếng Nhật sơ cấp). Nắm được Ngữ pháp cơ bản, biết khoảng 300 Chữ Hán, 1.500 từ vựng,
4 kyu
(cấp độ 4)

-Viết-từ vựng
-Nghe
-Đọc hiểu-Ngữ pháp
Tổng

25 phút
25 phút
50 phút

100 phút


100
100
200

400

Trình độ này dành cho người có khả năng đọc, viết những đoạn văn ngắn, dễ, có thể giao tiếp đơn giản được (học khoảng 150 tiết tiếng Nhật, đã học xong một nửa khoá tiếng Nhật sơ cấp). Nắm được Ngữ pháp một cách sơ bộ, biết khoảng 100 Chữ Hán, 800 từ vựng,
ĐĂNG NHẬP
 Tài khoản :
 Mật khẩu :
 Language :
   
  Quên mật khẩu

TIẾNG NHẬT TRONG TUẦN

 
目的に合わせて、さまざまな学習ステップが用意されています。
 
 
 

Địa chỉ: Office Spot, Lầu 3, 79C Điện Biên Phủ, Q.1
Email: el@surf.co.jp   -   Wesite: http://el.surf.co.jp
Copyright © 2007 NetSurf. All rights reserved.